• +387 (33) 221-459
  • info@fmb.foundation
  • Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 37
Aktivnosti
Kafa sa …

Kafa sa …

je aktivnost kroz koju će vjerski vođe, politički predstavnici i lokalni lideri razgovarati s mladima kako bi ukazali na posljedice koje nasilni ekstremizam i radikalizacija imaju na društvo. Kroz projekt se planira organizirati 5 takvih aktivnosti putem interneta, koje će se odvijati u mjesecima nakon stvaranja web platforme, a koje će također imati svojstvo promocije stranice. Svaka aktivnost će imati moderatora, koji će na početku pozdraviti učesnike, reći nešto o gostu, ali i o samim učesnicima. Za svaku kafu sa … objavit će se zasebni pozivi za sudjelovanje mladih.