• +387 (33) 221-459
  • info@fmb.foundation
  • Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Hamdije Kreševljakovića 37

Radikalizam, nasilni ekstremizam i terorizam u BiH

Bosna i Hercegovina je u borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma na 4. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 23.04.2015., usvojila Strategiju BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2015-2020. Ovaj dokument prepoznaje važnost obrazovanja u borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma ističući da se kroz obrazovanje može doprinijeti promovisanju tolerancije i sistemu „ranog upozoravanja“ na pojave razvoja ideologija nasilnog ekstremizma. Obrazovanje, dakle, može […]